top of page

WILAT Türkiye Lojistik Sektöründe Kadının Yeri Anketi 2024

Lojistik ve Taşımacılık Sektöründe Kadınlara Yönelik Araştırmanın Analiz Sonuçları

CILT (Chartered Institute of Logistics and Transport)'un kadın kanadı olan WILAT Türkiye olarak, lojistik sektöründeki cinsiyet eşitliği, kadın istihdamı ve kadının rolüne dair yapılan bu anket, sektördeki profesyonellerin deneyimlerini, görüşlerini ve önerilerini anlamamıza yardımcı olmak ve daha adil, eşitlikçi bir çalışma ortamının nasıl oluşturabileceği konusunda ışık tutmak ve iş dünyasındaki cinsiyet rolleri, kariyer gelişimi, eğitim imkanları ve iş yerindeki eşitlik konularındaki düşünceler ve sektördeki cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalığı artırmamıza ve daha kapsayıcı bir gelecek inşa etmeye yardımcı olmak amacı ile yapılmıştır.

bottom of page